Sensuous reparation

"Livet rör sig, rörelse är förändring och relation är kontakten mellan två eller flera ting i förändring. Möjligheten för en organism att bevara intern balans i mötet med förändring reflekterar dess resiliens"

– Embodied Ecology – The Ecosomatics of Permaculture


Photo: From work in progress 3:våningen 2021

Sinnlig reparation

- ett ekosomatiskt undersökandeEtt projekt av Karolin Kent och Tuva Hildebrand som integrerar koreografi, somatisk praktik och ekologiska tankesätt.

Är somatisk rörelse praktik en form av förkroppsligad permakultur eller förkroppsligad läran om ekologi? Människan lever idag utanför gränsen av vad hen eller hens miljö klarar av. Resurserna är alltid överanvända på grund av en produktions- och konsumtionshets vilket gör att människans kropp aldrig får återhämtning och vi gör våld på vår miljö. När vi lever i stress förminskas vår kapacitet att känna sympati och närhet. Att praktisera en somatisk danspraktik upplever vi möjliggör för en att bli medveten om att vi samexisterar med det vi har omkring oss; vi är vår omgivning och vår omgivning är oss. Om vi inte tar hand om oss själva är det omöjligt att ta hand om vår miljö och om vi inte är varsamma med vår miljö så har det en direkt inverkan på vårt mående. 

Vår hypotes är att en anledning till att människan är gränslös beror på att vi har förlorat vår kunskap och förmåga att ta hand om vår egen hälsa och att överleva praktiskt i relation till miljöns resurser. Därför är vi otroligt beroende av auktoriteter som bestämmer och “vet vad som är bäst för oss”, samt av att konsumera.


 I somatisk danspraktik lär vi oss kroppslig agens och autonomi, men ökar även förmågan att känna sympati, sammankoppling och en ömsesidig relation till de resurser som hjälper oss att överleva som jord, vatten, växter, djur, sten, metall med mera. Vi upplever att en blir mer medveten om maktrelationer och gör det därför svårare att ansvarslöst domesticera oss själva, varandra eller det mer-än-mänskliga. Den somatiska rörelse praktiken har en förmåga att bryta dikotomin mellan människa och natur och synliggöra att vi är ömsesidigt sammansvetsade.I projektet Ekosomatiskt undersökande bjuder vi in till vår process för att fördjupa vårt arbeta samt dela med oss av vår praktik. Processen är verket likväl som en mer strukturerad performance som äger rum på 3:e våningen 2023.

Hello world

Medverkande


Konstnärlig ledare, koreograf - Karolin Kent 

Konstnärlig ledare, koreograf - Tuva Hildebrand 

Producent - Producentbyrån

Dokumentation - Donovan von Martens 

Projektledare - ej fastställd

Sammarbetespart - Wu ArtSpace