Sensuous reparation

Performance dates


21-23/9 3:e våningen Gothenburg


Get tickets

"Livet rör sig, rörelse är förändring och relation är kontakten mellan två eller flera ting i förändring. Möjligheten för en organism att bevara intern balans i mötet med förändring reflekterar dess resiliens"

– Embodied Ecology – The Ecosomatics of Permaculture


Photo: Karolin Kent

Sinnlig reparation

- ett ekosomatiskt undersökandeEtt projekt av Karolin Kent och Tuva Hildebrand som integrerar koreografi, somatisk praktik och ekologiska tankesätt.

Hur formas du av din omgivning och hur formar den dig? Kan vi kollektivt reparera vår relation till våra kroppar, landskapet vi lever i och de levande varelser vi har omkring oss?


Karolin Kent och Tuva Hildebrand undersöker reparation genom koreografiska scores du får bevittna och deltagande instruktioner som du får följa. Du är inbjuden till en kollektiv praktik av vila, läkning av brutna sammankopplingar och att lyssna till cykeln av liv, död och regenerering.

 "Livet rör sig, rörelse är förändring och relation är kontakten mellan två eller flera ting i förändring. Möjligheten för en organism att bevara intern balans i mötet med förändring reflekterar dess resiliens"

- från "Embodied Ecology - The Ecosomatics of Permaculture".


Sinnlig reparation är ett långsiktigt projekt som arbetar med koreografi, somatiska rörelsepraktiker och tankesätt inom permakultur. Ett multidisciplinärt projekt där workshops, research och föreställning är lika stora delar av det publika framförandet.


Projektet bjuder in till processer som undersöker huruvida ett återvändande till vår kropp och sinnlighet kan bryta dikotomin mellan människa och natur, samt synliggöra att vi är ömsesidigt sammansvetsade.

Med stöd av Region Halland, Konstnärsnämnden, Göteborgs stad, Wu ArtSpace, Teater Albatross, 3:e våningen, Rum för dans (samproduktion).

Hello world

Medverkande


Konstnärlig ledare, koreograf - Karolin Kent 

Konstnärlig ledare, koreograf - Tuva Hildebrand 

Ljud: Tomas Björkdal

Producent - Producentbyrån

Sammarbetespart - Wu ArtSpace, 3:e Våningen, Teater Albatross, Rum för dans (samproduktion)Researchworkshop i SjönevadVarmt välkomna att ta del av vår research “Sinnlig reparation: ett ekosomatiskt undersökande”. Under en lördag kommer du bli guidad av Tuva Hildebrand och Karolin Kentdotter genom ett dagslångt workshopformat i landskapet runt Wu ArtSpace i Sjönevad Falkenberg.


OM WORKSHOPEN
Hur lyssnar du till din egen kropp, det mer-än-mänskliga och dina medmänniskor? Är det möjligt att vara mer hållbar med den energin du förbrukar för att undvika utbrändhet och ge utrymme för återhämtning? Hur hör din kropp och dess omgivning ihop, och hur påverkas de av varandra?

Ni kommer få delta i ett tidigt stadie av vår research genom att guidas genom olika kroppsliga utforskanden i relation till er själv och omgivningen. Vi delar frågeställningar kring processen med er och vill öppna upp för dialog, då vi tror att vi kan dra mycket lärdom och få nya perspektiv genom utbytet med er.

Johan Nilsson är en biodynamisk trädgårdsmästare som har utbildning inom Permakultur och undersökt hur idéer inom dessa praktiker och den somatiska praktiken kontaktimprovisation möts praktiskt i begreppet Ekosomatik. I denna workshop kommer Johan att dela en föreläsningsworkshop där han delar metoder och idéer utifrån sin erfarenhet.

För vem: För dig som på olika sätt har erfarenhet av utmattning och behov av återhämtning, läkning samt ni som arbetar med eller har intresse för omställning och aktivism, permakultur, odling, hållbarhet, eller rörelse och improvisation.

-----------------------------
PRAKTISK INFORMATION

Mer praktisk information workshopen hittar du på Wu ArtSpace Hemsida www.wuartspace.com
eller i Facebookeventet 

.

För frågor maila: sinnligreparation@gmail.com